رنگ کوره ای سفال

اخذ نمایندگی رنگ کوره ای سفال

گناباد یکی از شهرهای ایران است که سفال کاری درآن رواج دارد.برای رنگ کاری این محصولات از رنگ کوره ای استفاده می گردد.از این رو این مرکز نمایندگی انحصاری این نوع رنگ را اخذنموده است

بیشتر بخوانید

خرید اینترنتی رنگ کوره ای سفال

آیا خرید اینترنتی رنگ کوره ای سفال برای همه مشریان امکان تهیه این محصول را از نمایندگی ها و بازار های دایر در شهر های مختلف محقق می سازد؟

بیشتر بخوانید