رنگ ساختمانی پیکوکالر

تولید رنگ ساختمانی و صنعتی پیکوکالر

ایران در تولید رنگ های ساختمانی و صنعتی پیکوکالر یکی از معتبرترین ترین بازار های آسیایی است که با ارائه رنگ های ساخت داخل درحال رقابت با بازار های خارجی می باشد.

بیشتر بخوانید