فروش محصولات بهداشتی
خانه / مستربچ

مستربچ

فروش اینترنتی انواع مستربچ رنگی

اجزای اصلی مستربچ رنگی عبارتند از رنگ­ دانه، سازگارکننده و پلیمر حامل:رنگ­ دانه­ ها: شامل پیگمنت­ ها در دو گروه آلی (مانند فتالو سیانین سبز) و معدنی (مانند اکسید آهن قرمز و یا تیتانیوم) و دای که مانند یک جوهر یا رنگ بی اثر است و عموما نمی توان از آن برای رنگ کردن پلی اولفین استفاده کرد.

توضیحات بیشتر »