فروش محصولات بهداشتی
خانه / اسید های خوراکی

اسید های خوراکی

فروش اینترنتی اسید تارتاریک در صنعت کشاورزی

تارتاریک اسید کاربرد های فراوانی در حوزه ی صنعت دارد . این اسید مشاهده شده است که یون های فلزی را کی لیت می کند نظیر کلسیم و منیزیم . بنابراین ، این اسید در صنایع فلزی و کشاورزی به عنوان عامل کی لیت کننده برای ریز مغذی های پیچیده در کود خاک و برای تمیز کردن سطوح فلزی حاوی آلومینیوم ، مس ، آهن و به ترتیب آلیاژ های این فلزات ، استفاده می شود .

توضیحات بیشتر »